شرایط عمومی فروش کالا به صورت نقد و اقساط

 1. دریافت تسهیلات فروش کالا در حال حاضر فقط برای ساکنین شهر تهران امکان پذیر میباشد .
 2. نیم درصد کارمزد از هر فروش برای تکمیل مدارک توسط وب سایت ایران کسب دریافت میگردد .
 3. سی درصد قیمت هر کالا در زمان ثبت سفارش به صورت نقدی از خریدار دریافت میگردد .
 4. مشتری الزامی به خرید یک کالا ندارد و مبلغ تسهیلات میتواند به مجموع خرید های ایشان نیز تعلق گیرد .
 5. حداکثر زمان استفاده از تسهیلات شش ماه میباشد .
 6. متقاضی استفاده از تسهیلات بایستی چک ها را به صورت ماهیانه یا نهایتا هر دو ماه یک چک صادر و در زمان سفارش به وب سایت ایران کسب تحویل دهد .
 7. سفارشات در صورت تایید مدارک نهایتا ظرف مدت چهل و هشت ساعت کاری در اختیار خریدار قرار میگیرد .
 8. سفارشات پنج شنبه و جمعه از روز شنبه هفته بعد در لیست تایید قرار میگیرند .
 9. مدارک لازم بایستی به صورت حضوری و یا توسط پیک به آدرس وب سایت ایران کسب تحویل داده شود .
 10. هزینه پیک های ارسالی به عهده خریدار میباشد .

مدارک لازم جهت خرید کالا به صورت نقد و اقساط

الف: مدارک لازم خرید کالا برای کارمندان دولت :

 1. ثبت نام و تکمیل فرم خرید کالا .
 2. اصل و کپی شناسنامه .
 3. اصل و کپی کارت ملی .
 4. سند یا اجاره نامه منزل ( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی ، هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی باشد ) .
 5. چک کارمندی به تعداد لازم .
 6. آخرین فیش حقوقی .
 7. پرینت سه ماه آخر گردش حساب جاری .
 8. گواهی کسر از حساب .
 9. آخرین قبض تلفن .
 10. سقف استفاده از تسهیلات برای کارمندان دولت بیست و پنج میلیون ریال تمام میباشد .
 11. سود تسهیلات پرداختی برای هر ماه دو و نیم درصد میباشد .

ب: مدارک لازم برای کسبه و صاحبان مشاغل آزاد :

 1. ثبت نام و تکمیل فرم خرید کالا .
 2. اصل و کپی شناسنامه .
 3. اصل و کپی کارت ملی .
 4. سند یا اجاره نامه منزل ( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی ، هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی باشد ) .
 5. چک کارمندی به تعداد لازم .
 6. آخرین فیش حقوقی .
 7. پرینت سه ماه آخر گردش حساب جاری .
 8. گواهی کسر از حساب .
 9. آخرین قبض تلفن .
 10. سقف استفاده از تسهیلات برای کسبه و صاحبان مشاغل آزاد بیست میلیون ریال تمام میباشد .
 11. سود تسهیلات پرداختی برای هر ماه سه درصد میباشد .

روند خرید کالا برای صاحبان مشاغل به صورت حقیقی

 1. ثبت نام و تکمیل فرم خرید کالا .
 2. اصل و کپی شناسنامه .
 3. اصل و کپی کارت ملی .
 4. سند یا اجاره نامه منزل ( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی و هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی باشد ) .
 5. سند یا اجاره نامه فروشگاه یا محل کار( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی و هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی باشد ) .
 6. جواز کسب از اتحادیه که از از مدت اعتبار آن گذشته نباشد .
 7. پرینت شش ماه آخر گردش حساب جاری .
 8. چک به تعداد لازم از همان حسابی که پرینت آن ارسال گردیده است .
 9. آخرین قبض تلفن محل کار .

روند خرید کالا برای صاحبان مشاغل به صورت حقوقی

 1. ثبت نام و تکمیل فرم خرید کالا .
 2. اصل و کپی شناسنامه .
 3. اصل و کپی کارت ملی .
 4. سند یا اجاره نامه منزل ( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی و هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی باشد ) .
 5. سند یا اجاره نامه دفتر یا محل کار( در صورتی که متقاضی مستاجر باشد لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی و هولوگرام دار بوده و حداقل شش ماه از مدت آن باقی مانده باشد ) .
 6. آخرین قبض تلفن محل کار .
 7. فرم اساسنامه شرکت، اخرین تغییرات ، لیست بیمه جاری پرسنل .
 8. پرینت شش ماه آخر گردش حساب جاری .
 9. چک به تعداد لازم از همان حسابی که پرینت آن ارسال گردیده است .

با ما تماس بگیرید
جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت نه الی شش بعد از ظهر با دفتر وب سایت ایران کسب تماس بگیرید :

تلفنهای تماس:
02177944870
02177945220
02177944348
02177944843
Google+ Facebook Twitter Email