سؤالات متداول


سوال ۱

چگونه میتوان از خدمات و محصولات آف کارت بهصورت مرتب و روزانه خبردار شوم؟

پاسخ

ایمیل خود را در قسمت اشتراک سایت ثبت نمایید و مشترک شوید، هرروز اف کارتهای جدید برای شما ارسال میگردد. از قسمت تلگرام سایت در کانال اختصاصی آف کارت عضو شوید. هرروز آف کارتهای جدید در این صفحه به اطلاع شما میرسد.

سوال ۲

اشتراک و عضویت در سایت چه تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟

پاسخ

در صورت اشتراک فقط میتوانید از آف کارتهای جدید مطلع شود اما در صورت ثبتنام علاوه بر دریافت آف کارتهای جدید میتوانید ضمن مراجعه به کنترل پنل کاربری نسبت به خرید آف کارت اقدام نمایید.

سوال ۳

آف کارت امروز را پسندیدم. چگونه آن را خریداری کنم؟

پاسخ

ضمن عضویت و ورود به کنترل پنل کاربری با اضافه کردن به سبد خرید و پرداخت و ثبت نحوه پرداخت نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

سوال ۴

چرا برای برخی از آف کارتها یک حدنصاب وجود دارد؟

پاسخ

برخی از آف کارتها مانند تورهای تفریحی و یا کلاسهای آموزشی نیاز به رسیدن حداقل افراد جهت تشکیل کلاس و یا برگزاری تور میباشند. این حداقل از سوی فروشندگان به آف کارت اعلام میگردد. برای سایر آف کارتها با خرید اولین کوپن اف کارت، شما میتوانید از خرید خود لذت ببرید.

سوال ۵

اگر یک آف کارت به حدنصاب نرسد چه میشود؟

پاسخ

در اعتبار حساب شما به بستانکاری شما اضافه میگردد، در این صورت شما میتوانید من خرید اف کارت جدید درخواست برگشت بهحساب خود را اعلام نمایید. در این صورت مبلغ بدون کسر هزینه بهحساب شما عودت داده میشود

سوال 6

چرا به دوستانم پیشنهاد دهم تا آنان هم آف کارت را خریداری کنند؟

پاسخ

ما میتوانیم با پیشنهاد خرید آف کارت به دوستانمان هم شانس استفاده از یک فرصت استثنایی را به آنان بدهیم و هم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از آف کارت و لذت حاصل از آن را در کنار دوستانمان تجربه کنیم.

سوال ۷

چگونه آف کارت را به دوستانم پیشنهاد دهم؟

پاسخ

ایمیل آنها را در قسمت اشتراک وارد نمایید ف آف کارتهای روزانه برای ایشان ارسال میگردد.

سوال ۸

یک آف کارت خریداری کردهام چگونه از آن استفاده کنم؟

پاسخ

ضمن مراجعه به کنترل پنل و ورود به صفحه آف کارتهای خریداریشده و مشاهده شرایط استفاده از آن پرینت بگیرید و برای استفاده به آدرس ثبتشده بر روی افکارت مراجعه نمایید.

سوال ۹

آیا خرید من شامل مالیات بر ارزشافزوده نیز میشود؟

پاسخ

درصورتیکه شامل شود در شرایط استفاده حتماً به شما اعلام میگردد.

سوال ۱1

آیا باید آف کارت را همان روز خرید استفاده کرد؟

پاسخ

شرایط استفاده از کوپنهای آف کارت متفاوت است و در شرایط استفاده از هر اف کارت بهطور واضح توضیح دادهشده است.

سوال ۱۱

چگونه میتوانم کسبوکار خود را در آف کارت معرفی نمایم ؟

پاسخ

با ما تماس بگیرید تا شمارا در اف کارت معرفی نماییم

سوال ۱۲

دفتر مرکزی آف کارت کجا واقعشده است؟

پاسخ

به صفحه ارتباط با ما وبسایت ایران کسب مراجعه نمایید.
off.irankasb.com/site/contact
Google+ Facebook Twitter Email