راهنمای پرداخت آنلاین در بخش تبلیغات و آف کارت وبسایت ایران کسب

الف: برای استفاده از خدمات پرداخت آنلاین وبسایت ایران کسب کافی است که:

در بخش آگهی و تبلیغات:
 • در وبسایت ایران کسب عضو شوید.
 • رمز عبور خود را دریافت نمایید.
 • آگهی خود را فعال نمایید.
 • نوع آگهی و مدت آن را انتخاب نمایید.
 • گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب نمایید.
 • وارد پرداخت آنلاین بانک ملت شوید.
 • مشخصات کارت دلخواه با شرط "عضویت در شبکه شتاب" را وارد نمایید.
و استفاده از سرویس و خدمات آگهی و تبلیغات وبسایت ایران کسب را آغاز نمایید.

ب: برای استفاده از خدمات پرداخت آنلاین وبسایت ایران کسب کافی است که:

در بخش آگهی و تبلیغات:
 • در وبسایت ایران کسب عضو شوید.
 • رمز عبور خود را دریافت نمایید.
 • کالا و خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.
 • گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.
 • وارد پرداخت آنلاین بانک ملت شوید.
 • مشخصات کارت دلخواه با شرط "عضویت در شبکه شتاب" را وارد نمایید.
 • مشخصات کارت دلخواه با شرط "عضویت در شبکه شتاب" را وارد نمایید.
و بامطالعه دقیق "شرایط استفاده" در روز و ساعت مقرر از خدمات آف کارت وبسایت ایران کسب استفاده نمایید.
Google+ Facebook Twitter Email