نحوه شروع به فعالیت شرکای تجاری

برای شروع به فعالیت در زمینه تبلیغات و نیازمندیهای وبسایت ایران کسب:
  • در صورت آشنایی با ثبت آگهی در وبسایت ایران کسب میتوانید ضمن مراجعه به کنترل پنل کاربری نسبت به درج مستقیم آگهی و تبلیغات اقدام نمایید.
  • در صورت تمایل به استفاده از خدمات و راهنماییهای کارشناسان فروش آگهی و تبلیغات وبسایت ایران کسب در ساعتهای اداری شنبه تا چهارشنبه با دفتر وبسایت ایران کسب تماس بگیرید ، کارشناسان فروش باسابقه تبلیغات وبسایت ایران کسب همیشه پیشنهادهای بهتری برای شما دارند.
  • با ارسال ایمیل به آدرس sales@irankasb.com کارشناسان فروش بخش تبلیغات وبسایت ایران کسب با شما تماس میگیرند و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار میدهند.
برای شروع به فعالیت در زمینه بخش آف کارت وبسایت ایران کسب:
  • در صورت تمایل به استفاده از خدمات و راهنماییهای کارشناسان فروش آف کارت وبسایت ایران کسب در ساعتهای اداری شنبه تا چهارشنبه با دفتر وبسایت ایران کسب تماس بگیرید ، کارشناسان فروش باسابقه آف کارت وبسایت ایران کسب همیشه پیشنهادهای بهتری برای شما دارند. 2- با ارسال ایمیل به آدرس sales@irankasb.com کارشناسان فروش آف کارت
  • با ارسال ایمیل به آدرس sales@irankasb.com کارشناسان فروش آف کارت وبسایت ایران کسب با شما تماس میگیرد و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار میدهند.
Google+ Facebook Twitter Email